VTnet
 
 
Domov
Produkty
Podpora
Aktuality
Referencie
Kontakt
 
 

  Plošinová váha

   

 • Program bol vyvinutý pre firmy používajúcich malé plošinové váhy na predaj alebo výkup tovarov. Poskytuje úplný prehľad o pohybe tovarov prechádzajúcich váhou. .

 • Pri vývoji boli zohľadnené požiadavky firiem s dlhodobými skúsenosťami v týchto oblastiach, aby čo najviac zjednodušil administratívnu prácu spojenú s výkupom, evidenciou a spracovaním druhotných surovín a odpadov tak aby zodpovedal požiadavkám zákona o nakladaní s odpadmi.

 • Prioritou programátorov bolo čo najjednoduchšie ovládanie programu a na zadávanie prvotných dát.

 • Ďalšou prioritou bola maximalizácia využitia získaných dát, tak aby užívateľovi pokytol všetky relevantné údaje od potvrdenky, cez prehlady vykúpených surovín až po výkazy o nakladaní s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch.
 •  

  Plošinová váha

Popis programu:

 • ****** Doplňuje sa .....

Späť na produkty


 

Domov | Produkty | Podpora| Aktuality| Referencie | Kontakt