VTnet
 
 
Domov
Produkty
Podpora
Aktuality
Referencie
Kontakt
 
 

  Skládka odpadov

   

 • Program bol vyvinutý pre firmy pôsobiace v oblasti výkupu druhotných surovín, spracovávajúcich druhotné suroviny a firmy zaoberajúce sa zberom a spracovaním odpadov.

 • Pri vývoji boli zohľadnené požiadavky firiem s dlhodobými skúsenosťami v oblasti výkupu odpadov a prevádzke skládky odpadov, aby čo najviac zjednodušil administratívnu prácu spojenú s výkupom, evidenciou a spracovaním odpadov tak aby zodpovedal požiadavkám zákona o nakladaní s odpadmi.

 • Prioritou programátorov bolo čo najjednoduchšie ovládanie programu a zadávanie prvotných dát.

 • Ďalšou prioritou bola maximalizácia využitia získaných dát, tak aby užívateľovi pokytol všetky relevantné údaje od potvrdenky, cez prehlady vykúpených surovín až po výkazy o nakladaní s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch.
 •  

  Skládka odpadov

Popis programu:

 • ****** Doplňuje sa .....

 

Späť na produkty

 

Domov | Produkty | Podpora| Aktuality| Referencie | Kontakt